Saturday, 22 November 2008

A New Project is

About To Take Place *

HVA VIL JEG HA UT AV Å KJØPE HUSET

Stokkenes Page

Når du trækker dette kort er det tegn på en dyb åndelig lidenskab i forhold til at frigive din kreativitet og udtrykke den i verden.
For kvinder kan dette kort repræsentere den indre del af deres dynamiske natur, som med stor kraft bevæger sig i nye retninger - eller som ønsker at gøre det - for at opleve ubegrænset og inspireret kreativitet, der ønsker at komme til udtryk.

HVA STOPPER MEG?

7 Mønter

Kortet fortæller dig, at du må arbejde videre, hvis dine anstrengelser ikke skal være helt spildt. Du har angst for fiasko angående forretninger, finansielle anliggender eller områder vedrørende sjæl og/eller krop. Derfor har du en tendens til at resignere, trække dig tilbage til vante rammer og begrænse dine handlinger til det absolut sikre.
Kortet henviser til at du er blokeret af ængestlige forventninger, hvis indhold og kvalitet du bør undersøge.

NÅR DE TO FØRSTE ER INTEGRERT; HVA SKJER DA?

2 Stokke

Der er kontrol over situationen. Du er herre over dit liv. Du er behersket i betydningen herredømme over dig selv. Du har formået at forene forskellige aspekter og ud af denne forening muliggøres løsninger, som forandrer og udvider dine egne perspektiver.
Når du trækker dette kort er det et tegn på stor åndelig kraft og trang til at begynde på noget nyt, at være pioner. Der er talenter i form af dynamisk energi og lederevner, som kan komme til udtryk.

HVILKEN ENERGI HAR HUSET?

Magikeren

Magikeren er under indflydelse af planeten Merkur som bestemmer over kommunikation, udtryk, intelligens og behændighed. Men magikeren står også for originalitet og tilpasningsevne, ligesom initiativ og fleksibilitet er områder, som vedrører ham.
Du har vilje til at tage en risiko. Evner til at hente kræfter oppefra og lede dem til manifestation. Mest af alt drages du af dette kort fordi du har et ønske om oprigtig kommunikation.

HVORDAN BLIR D Å BO I DUNEDIN?

9 Bægre

Kortet fortæller at du har dit på det tørre. Du har hvad du skal bruge - og måske lidt til. Du mangler intet, så du har god grund til at være tilfreds.
Brug denne tilstand til at spørge dig selv om hvor og hos hvem du finder din sande glæde. Og husk at glæde dig over tingene tilstand. Øjeblikket er fyldt af lyksagelighed, dyb glæde og overstrømmende kærlighed hvis du blot vil tage imod.

hvordanskaljeforholdemegtiljohnathon?

Stokkenes Dronning

Stokkenes dronning er en kvinde, som har arbejdet med sig selv og gjort store fremskridt. Hun har stor selvindsigt og stor medfølelse overfor alle uforløste væsener. Den måde hun holder stokken på indikere at vi skal lade vores egen selverkendelse forplante sig ned i jorden, dele den med andre. lade vores selvrealisering udtrykke sig i vores hverdag.
Når du trækker dette kort er det et tegn på at du nærer et ønske om mere selverkendelse og forståelse. Respektere dette ønske.

kanvinoensinnekommesammenigjen?

Sværdenes Es

Kortet indikere intellektuel klarhed, orginal tænkning, genial tankekraft, guddommelig inspiration.
Og det gælder så om at bruge denne klarhed til at opnå indsigter og formidle de erkendte sanheder. Men husk at være i kontakt med kærligheden før du fortæller til andre hvad du har erkendt. Det bevidste og det ubevidste forenes og der fremkommer store energier, der kan udnyttes.

HvordanerfareSienadether?


4 Sværd

Tag en pause og tænk dig om!
Du har med held gennemført noget vigtigt og nu fortjener du en pause, et pusterum før du vender tilbage til det aktive liv.
Der er i øjelikket en afklaring i gang og nye tanker, udvidede tanker, ønsker at komme til udtryk. Mærk efter og lad disse tanker få plads.

Kanjegstøttehennepånoenmåte?

Bægrenes Konge

Bægrenes Konge er en venlig ansvarsfuld mand, med stor erfaring. Han er fleksibel og liberal. Han arbejder i baggrunden og er højt respekteret.
Kortet indikere at du længes efter gensidig udveksling med ligesindede og du kan spørge dig selv hvordan kan udvekslingen i dine forbindelser beriges

Kanjegfåmegenhund?

Narren;

Kast dig ud i det ! - Du kan med fordel realisere din kreativitet og ideer.
Kast dig med optimisme ud i nye begyndelser eller ændrede holdninger. Især gøremål med fokus på den "åndelige rejse" vil lykkes.
Du er draget mod dette kort fordi du gerne vil bevæge dig mod en ny helhed og genvinde dit mod. Pas på ikke at have begær efter uopnåelige mål.

KLARER JEG ANSVARET FOR HUSET ALENE?

Mønternes Es

Mønternes Es fortæller at spiritualitet ikke står i modsætningsforhold til materialisme.
Kortet henviser til at du er parat til et rigt indre og ydre liv. Alle forudsætninger er til stede. Hengiv dig til livets rigdom på såvel det fysiske som det åndelige plan.

No comments: