Wednesday, 23 July 2008

So what was it that triggered me off???

http://www.keramos.dk/ & Franz Wideberg....

meaning a FACTORY & a fantastic Norwegian artist cooperation!

Sorry, but this is to my Norwegian friend Gitte, and is too much for me to translate tonight...

Enten så har du det, eller så har du det ikke

En konge satt og så på en stor magiker opptre med sine kunster. Tilskuerne var henført, og det var kongen også. Da magikeren var ferdig med sin opptreden, applauderte tilskuerne høylytt. Og kongen sa: “For en gave denne mannen har. Et gudgitt talent!” Men en vis rådgiver sa til kongen: “Min konge, genialitet skapes. Denne magikerens ferdigheter er et resultat av disiplin og trening. Disse talentene er blitt lært og perfeksjonert over tid, med besluttsomhet og selvdisiplin.”

Kongen ble ergerlig over dette utsagnet. Rådgiverens ord hadde ødelagt hans glede over magikerens kunster. “Smålige og uvitende svin! Hvordan våger du å kritisere sann genialitet? Jeg har sagt det før: Enten så har du det, eller så har du det ikke. Og du har det helt tydeligvis ikke!” Kongen vendte seg mot vakten sin og sa: “Kast denne mannen i vår mørkeste fangekjeller. Og...”, la han til for rådgiverens ører: “For at du ikke skal bli ensom skal du få ha to av ditt vesen til å holde deg med selskap. Du får to grisunger til cellekamerater.”

Fra første dag av hans fangenskap, øvde den vise rådgiveren seg i å løpe opp og ned trappen til fengselsdøren med en grisunge i hver hånd. Ettersom dagene ble til uker, og ukene til måneder, vokste grisungene seg til stadig større svin. Og med hver dags trening økte rådgiverens kraft og styrke. En dag kom kongen til å huske på rådgiveren og var nysgjerrig på hvordan fangenskapet hadde ydmyket han. Han ba om å få mannen tilsendt.

Da fangen dukket opp som en mann av kraftig fysikk og med et svin under hver arm, utbrøt kongen: “For en gave denne mannen har. Et gudgitt talent!” Hvorpå den vise rådgiveren svarte: “Min konge, genialitet skapes. Mine ferdigheter er et resultat av disiplin og trening. Disse talentene er blitt lært og perfeksjonert over tid, med besluttsomhet og selvdisiplin.”

No comments: